Πατατόσπορος ποικιλίας Soprano - GPK Agrohellas Ltd

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πατατόσπορος ποικιλίας Soprano

Soprano

Description
Combines a good appearance with an uniform size distribution
High marketable yield even under tough conditions
Shallow eyes
Slightly mealy cooking type
High resistance to virus disease.
Reistant to PVYntn
Percentage: Spunta x CMK 1990-002-00

Characteristics
Maturity 7
Colour of skin *(1) LG
Colour of flesh *(2) 6
Shape of tuber *(3) LO
Depth of the eyes 8
Tuber uniformity 7
Size of tubers 8
Grading 7
Dry matter percentage 19
Suitability for cooking 8ABB
Dormancy 5
Comments
9=positive ... 1=negative
*(1): L=light D=dark W=white G=yellow R=red
*(2): Colour of flesh: 8=yellow ... 4=white
*(3): Shape of tuber: R=round O=oval L=long

Resistance
Leaf rol 7
A-virus 8
X-virus 8
Y-virus 6
Yntn-virus 7
Foliage blight 4
Tuber blight 7
Common scab 5
Spraing 7
Bruising 8
Secondary growth 8
Ro1 2
Ro2/3
Pa2
Pa3
wz 1 (D1)7
wz 2/6 (G1/O1)6
wz 18 (T1)
R=resistant ... 1=very susceptible
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTANCE TO GOLDEN NEMATODE:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = high resistant; 1 = very susceptible)
WART DISEASE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistant, 3 = very susceptible)